Όπως καταγγέλλει η Επιτροπή Πολιτών, η διαπλάτυνση της παραδοσιακής προκυμαίας κατά 2.500 τ.μ., με σκοπό τη διευκόλυνση διέλευσης και στάθμευσης αυτοκίνητων, θα αυξήσει τη θερμοκρασία και θα διαταράξει την αρμονία του τοπίου.

"Το τσιμέντο σχεδόν ποτέ δεν βελτίωσε την ποιότητα ζωής σε πόλεις και χωριά", τονίζουν οι κάτοικοι του Ευδήλου σε σχετική ανακοίνωση, και απαιτούν ανάκληση της απόφασης.